Close

Procedura bezpieczeństwa

Procedura bezpieczeństwa podczas świadczenia usług psychologicznych w formie stacjonarnej w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

 1.  
 2. I. WPROWADZENIE
 3.  
 4. 1. Niniejszy dokument /dalej: Procedura/ określa procedurę bezpieczeństwa podczas świadczenia usług psychologicznych w formie stacjonarnej w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 przez: „Psychoterapia Calmeo Sandra Jargieło” (ul. Rybnicka 17/20, 40-038 Katowice, NIP 9542591663).
 5.  
 6. 2. Procedura określa zadania i obowiązki Psychoterapeuty świadczącego usługi, jak również zadania i obowiązki Klienta.
 7.  
 8. 3. Realizacja usług odbywa się wyłącznie za obustronną zgodą Psychoterapeuty i Klienta.
 9.  
 10. 4. Procedura obowiązuje od 04.05.2020 r. do odwołania.
 11.  
 12. II. WARUNKI ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PRZESTRZENI
 13.  
 14. 1. Regularna dezynfekcja powierzchni dotykowych w gabinecie i pomieszczeniach ogólnodostępnych, przed rozpoczęciem świadczenia usług i w czasie przerw pomiędzy wizytami.
 15.  
 16. 3. Wentylacja gabinetu w czasie przerw pomiędzy wizytami.
 17.  
 18. 4. Zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy Psychoterapeutą a Klientem (minimum 2m.).
 19.  
 20. 5. Zapewnienie środków higieny i ochrony osobistej tj. jednorazowe rękawice, maseczki, przyłbice, jednorazowe ręczniki papierowe oraz płyny, żele do dezynfekcji /dalej: Środki ochrony/.
 21.  
 22. III. PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
 23.  
 24. 1. Zakaz korzystania z usług osób, które:
 25. – w ciągu ostatnich dwóch tygodni miały świadomy kontakt z osobą chorą lub podejrzewającą u siebie zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub objętą obowiązkową kwarantanną,
 26. – obecnie odbywają obowiązkową kwarantannę,
 27. – obecnie obserwują u siebie objawy, wskazujące na chorobę, np. gorączka, kaszel, duszności.
 28.  
 29. 2. Każdorazowo przed wizytą, przeprowadzanie ankiety epidemiologicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do Procedury.
 30.  
 31. 3. Wyłączenie poczekalni z użytku.
 32.  
 33. 4. Zachowanie 10-minutowej przerwy pomiędzy wizytami.
 34.  
 35. 5. Zobowiązanie Klienta do przychodzenia na wizytę dokładnie o umówionej godzinie.
 36.  
 37. 6. Zobowiązanie Klienta do przychodzenia na wizytę bez osób towarzyszących. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, zobowiązanie przedstawiciela ustawowego do przyprowadzenia i odbierania podopiecznego z placówki.
 38.  
 39. 7. Stosowanie Środków ochrony przez Psychoterapeutę oraz Klienta.
 
 
Załącznik nr 1
Ocena ryzyka narażenia na zakażenie SARS-CoV-2
 
1. W ciągu ostatnich dwóch tygodni miałem/am świadomy kontakt z osobą chorą lub podejrzewającą u siebie zakażenie wirusem
SARS-CoV-2 lub objętą obowiązkową kwarantanną: TAK/NIE.
2. Obecnie odbywam obowiązkową kwarantannę: TAK/NIE.
3. Obecnie obserwuję u siebie objawy, wskazujące na chorobę, np. gorączka, kaszel, duszności: TAK/NIE.
 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą
 
Zostałem/am poinformowany/a o czynnikach ryzyka COVID-19 oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z korzystaniem z usług psychologicznych w formie stacjonarnej.
 
Zostałem/am poinformowany/a o obowiązującej procedurze bezpieczeństwa.
 
Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku psychoterapeuty ujawnienia moich danych osobowych w przypadku diagnozy COVID-19 u któregoś z pacjentów lub pracowników ośrodka.
 
………………………………………………………………………………..
(data, czytelny podpis – imię i nazwisko Klienta)