Close

Calmeo​

Centrum Psychoterapii​

Centrum Psychoterapii Calmeo to specjalistyczne centrum pomocy psychologicznej. Oferujemy szereg usług świadczonych przez zespół wykwalifikowanych psychoterapeutów, pracujących w różnych nurtach i obszarach psychoterapii.

Zajmujemy się diagnostyką, wsparciem psychologicznym oraz psychoterapią. Przyjmujemy dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Świadczenia realizujemy z najwyższą starannością i dbałością o komfort pacjenta oraz efektywność leczenia.

Konsultacje i psychoterapię prowadzimy w ośrodkach w Katowicach, Mysłowicach i Tychach oraz online.

22

wykwalifikowanych psychoterapeutów

6

nurtów i obszarów psychoterapii

10

komfortowych gabinetów

4

lokalizacje:
Katowice, Mysłowice, Tychy – Sienkiewicza, Tychy – Bielska oraz online

W czym pomagamy naszym pacjentom

Kwalifikacja do terapii

Pierwsza wizyta ma charakter konsultacji – kwalifikacji do terapii. Omawiamy powody zgłoszenia i cele pracy terapeutycznej.

Następuje kwalifikacja do terapii oraz dobór rodzaju pracy terapeutycznej. W razie potrzeby planowana jest pogłębiona diagnostyka. Zebrane podczas spotkania informacje pozwalają na zaproponowanie Państwu odpowiedniego psychoterapeuty z naszego zespołu. W przypadku pacjentów, którzy posiadają historię leczenia zalecane jest zabranie na konsultację wypisów ze szpitala 
 i informacji o przyjmowanych lekach.

kwalifikacja_wstepna

Najczęciej zadawane pytania

Na wizytę można zapisać się na kilka sposobów:
Pierwsza wizyta ma charakter konsultacji. Podczas spotkania omawiane są powody zgłoszenia oraz cele pracy terapeutycznej. W razie potrzeby planowana jest pogłębiona diagnostyka. Następuje kwalifikacja do terapii oraz dobór rodzaju pracy terapeutycznej. Zebrane podczas spotkania informacje pozwalają na zaproponowanie Państwu odpowiedniego psychoterapeuty z naszego zespołu. W przypadku pacjentów, którzy posiadają historię leczenia zalecane jest zabranie na konsultację wypisów ze szpitala i informacji o przyjmowanych lekach.

Długość trwania psychoterapii jest określana indywidualnie, w zależności od diagnozy, czasu trwania problemów i stopnia ich złożoności, podłoża problemów oraz celów, które pacjent chce osiągnąć.

Najczęściej spotkania odbywają się raz w tygodniu. Taka częstotliwość zapewnia ciągłość procesu terapeutycznego pomiędzy spotkaniami, a jednocześnie jest to wystarczająco długi czas na przepracowanie poruszanych tematów oraz wykonanie prac osobistych. W indywidualnych przypadkach możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości spotkań.

Koszt konsultacji oraz sesji jest stały – zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Dostępne formy płatności za usługi stacjonarne: gotówka, karta.

Dostępne formy płatności za usługi online (przedpłata): karta, przelew.

Terapia online odbywa się przez komunikator Skype. Wymagana jest przedpłata na konto w dniu poprzedzającym sesję psychoterapeutyczną. Podczas terapii obowiązują takie same etapy jak w przypadku pracy w gabinecie. Po sesji konsultacyjnej przeprowadzana jest diagnostyka i określane są problemy oraz cele do pracy terapeutycznej. W trakcie psychoterapii wszelkie materiały psychoedukacyjne oraz prace osobiste wysyłane są na adres mailowy pacjenta.

Płatność za terapię online dokonuje się przelewem w formie przedpłaty.

Numer konta: 

40 1050 1214 1000 0097 1642 6144

Centrum Psychoterapii Calmeo

Tytuł: nazwisko klienta, nazwisko psychoterapeuty, data konsultacji

Psychoterapia jest formą pomocy, z której może skorzystać każdy człowiek. Przeznaczona jest zarówna dla osób, których celem jest rozwój osobisty i lepsze poznanie samego siebie, jak również tych które pragną poradzić sobie z różnymi trudnościami życiowymi, a także dla osób, które borykają się z objawami zaburzeń psychicznych, które znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Psychoterapia jest metodą leczenia problemów natury psychicznej. Obejmuje cykl spotkań pacjenta z terapeutą. W zależności od rodzaju i stopnia nasilenia problemu stosuje się różne techniki i metody pracy terapeutycznej. Ta forma pracy pozwala wpłynąć na zmianę zachowań i sposobu myślenia oraz poprawić zdolności radzenia sobie z emocjami.

Najczęściej stosowaną metodą leczenia zaburzeń psychicznych jest psychoterapia. Często stanowi ona jedyną formę leczenia. Jednakże w zależności od diagnozy pacjenta, w indywidualnych przypadkach psychoterapeuta może poinformować o konieczności włączenia farmakoterapii. W przypadku niektórych zaburzeń psychicznych najskuteczniejsze będzie połączenie psychoterapii i farmakoterapii.

Tak, oferujemy terapię dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Psychoterapeuta ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem. Zasada tajemnicy zawodowej nie obowiązuje jedynie w szczególnych przypadkach: zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, uzyskanie informacji o popełnieniu przestępstwa oraz w sytuacjach zwolnienia z tajemnicy przez organ do tego uprawiony (sąd, prokurator). Zasada tajemnicy zawodowej obowiązuje także w stosunku do osób niepełnoletnich. Choć często terapia wymaga także kontaktu z rodzicami, to odbywa się on jedynie w takim zakresie, w jakim leży to w interesie osoby niepełnoletniej. Celem może być przedstawienia wniosków i zaleceń oraz omówienie postępów.

Opinie naszych klientów

Centum Psychoterapii Calmeo