Close

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z usług psychologicznych

  • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Centrum Psychoterapii Calmeo Sandra Frycz” (ul. Sienkiewicza 7, 43-100 Tychy, NIP 9542591663″) /dalej: Administrator/.
  • 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą korespondencji pisemnej wysłanej na adres wskazany w ust 1 lub elektronicznej wysłanej na e-mail: [email protected].
  • 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach świadczenia usług psychologicznych, w celach kontaktowych oraz w celach realizacji obowiązków podatkowych i księgowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług i współpracę z Administratorem.
  • 4. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, może ona w każdym czasie zostać cofnięta, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem w sposób określony w ust 2.
  • 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia współpracy z Administratorem.
  • 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem w sposób określony w ust 2.
  • 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /tzw. RODO/.
  • 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  • 9. Pani/Pana dane nie są udostępnione poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).