Close

Alicja Lewko

Koordynator - Katowice, Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i koordynatorem w oddziale Centrum Psychoterapii Calmeo w Katowicach. Ukończyłam całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Ter-Cognitiva w Krakowie. Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością z psychologii klinicznej i sądowej na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.Swoją wiedzę i kompetencje stale poszerzam uczestnicząc z szkoleniach i konferencjach. Proces psychoterapeutyczny prowadzę pod stałą superwizją. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa oraz kodeksu etycznego terapeuty poznawczo- behawioralnego.
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych, Psychologia (psychologia kliniczno-sądowa)
 • Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Ter-Cognitiva, Kurs Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej
 • Terapia poznawczo-behawioralna. Psychoterapia nie tylko indywidualna, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terapia Poznawczo-Behawioralna 2021
 • Terapia dialektyczno-behawioralna par – Alan Fruzzetti, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terapia Poznawczo-Behawioralna 2021
 • Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, Krakowskie Towarzystwo Medyczne
 • Diagnoza różnicowa otępień, Akademia Psyche, Kraków
 • Seksualność osób z deficytami intelektualnymi, Małopolskie Centrum Profilaktyki
 • Metodologia pracy z pacjentami z osobowością zależną w paradygmacie poznawczo-behawioralnym, Akademia Psychoterapii INTEREGO
 • Psychoterapia mizofonii w nurcie CBT, AD-ASTRA
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Salve” w Sosnowcu
 • Dom Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu
 • Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • Dom Dziecka Św. Ludwiki w Krakowie

Umów się na wizytę u Alicji Lewko

Na wizycie omówimy powody zgłoszenia i cele terapii. Następnie rozpoczniemy wspólną pracę psychoterapeutyczną.