Close

Anna Łyszczek

Psychoterapeuta, Psychoterapeuta młodzieży

Jestem psychoterapeutką, kulturoznawczynią i humanistką, którą zainteresowanie drugim człowiekiem zmotywowało do rozwoju i zmiany ścieżki zawodowej. Ukończyłam kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie jestem na trzecim roku szkolenia psychoterapeutycznego w Śląskiej Szkole Psychoterapii i Treningu Gestalt. Ukończyłam także dziewięciomiesięczne szkolenie: „Podstawy psychologii ogólnej i stosowanej”, organizowane przez Wielkopolską Szkołę Psychoterapii Gestalt. Współpracuję z cieszyńską fundacją „Zielone Pojęcie”, gdzie pracuję jako terapeutka online. Dbam o etykę zawodu, kontynuuję naukę, a swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Psychoterapia Gestalt jest dla mnie pogłębionym kontaktem z drugim człowiekiem, spotkaniem odbywającym się w atmosferze akceptacji i przyjęcia. Bliska mi jest metafora terapii jako podróży. W terapii przyglądam się historii życia i doświadczeń klienta, towarzyszę mu w tym, co chce dla siebie zmienić, jak chce siebie poznać lub zaakceptować to, co jest otwierając się zarazem na nowe doświadczenia. Pracuję z klientami w obszarach: lęku, wstydu, depresji i kryzysu egzystencjalnego.
  • Śląskie Centrum Psychoterapii i Treningu Gestalt w Katowicach – ukończony I dwuletni etap Studium Terapii Gestalt
  • Śląskie Centrum  Psychoterapii i Treningu Gestalt w Katowicach – w trakcie II dwuletniego etapu Studium Terapii Gestalt
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kulturoznawstwo
  • Podstawy Psychologii Ogólnej i Stosowanej, Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt, Poznań
  • Cieszyńska Fundacja „Zielone Pojęcie” – terapia online

Umów się na wizytę u Anny Łyszczek

Na wizycie omówimy powody zgłoszenia i cele terapii. Następnie rozpoczniemy wspólną pracę psychoterapeutyczną.