Close

Dorota Pudełko

Psycholog, Psychoterapeuta, Specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat nr SP/1959/2022) oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego kursu psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, w tym kursu I stopnia psychodramy (organizowanego przez Laboratorium Cogito oraz Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie). Ukończyłam specjalistyczne szkolenie w dziedzinie psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin w stowarzyszeniu Natanaelum w Lublinie. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych z problemem uzależnienia, członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz konsultacje psychologiczne. W swojej pracy integruję różne nurty psychoterapii opierając się głównie na podejściu psychodynamicznym i systemowym. Korzystam także z elementów psychodramy. Stale rozwijam swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Laboratorium Cogito w Krakowie, Psychoterapia
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Psychologia (psychologia wspierania jakości życia: psychologia kliniczna oraz psychologia edukacji i komunikacji)
  • Stowarzyszenie Natanaelum w Lublinie, Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Psychoterapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków (rekomendacja KBPN)
  • Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych
  • Mens-Sana NZOZ Przychodnia terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w Tychach
  • Fundacja Błękitny Krzyż (ośrodki w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej)
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie
  • Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Psycho-Soma w Lublinie
  • NZOZ „Szansa” w Pławniowicach
  • Dzienny Ośrodek Opieki Psychologicznej i Psychiatrycznej Praemium-Permansio, szpital „Poliklinika nad Jazerom” w Koszycach (Słowacja)

Umów się na wizytę u Doroty Pudełko

Na wizycie omówimy powody zgłoszenia i cele terapii. Następnie rozpoczniemy wspólną pracę psychoterapeutyczną.