Close

Ewa Krytowska

Psychoterapeuta, Specjalista psychoterapii uzależnień, Specjalista ds. przemocy, Pedagog, Mediator, Biegły sądowy

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień, mediatorem sądowym ds. karnych, cywilnych, nieletnich oraz biegłym, sądowym. Znajduję się na liście Ministerstwa sprawiedliwości osób posiadających uprawnienia w zakresie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych. Zdałam egzamin państwowy w zakresie pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Swoje doświadczenie zdobyłam pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz w ośrodkach szkoleniowych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne”, w ośrodkach leczenia uzależnienia i współuzależnienia, a także odbywając staże w ośrodkach leczenia uzależnień w Hiszpanii. Podpatrując swoich kolegów z Hiszpanii, nauczyłam się wykorzystywać w pracy z pacjentem techniki mindfulness połączone z jogą oraz techniki bioenergetyczne metody Alexandra Lowena.
Pracuję z osobami w sposób holistyczny – całościowy, wykorzystując w swojej pracy różne nurty psychoterapeutyczne. 
Pracuję z:

– dorosłymi prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową,
– dziećmi i młodzieżą od 15 r. ż.,
– 
osobami w kryzysie okołorozwodowym,

– osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, DDA,
– 
osobami z zaburzeniami odżywiania,
– 
osobami doświadczającymi przemocy,
– 
osobami nieradzącymi sobie ze swoim zachowaniem agresywnym wobec drugiej osoby.

Prowadzę także terapię małżeńską, par oraz systemu rodzinnego w kryzysach relacyjnych i życiowych.
Udzielam pomocy i wsparcia w procesie wychowawczym i ustaleniu rodzinnego planu wychowawczego.
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Studia Podyplomowe w Uniwersytecie Śląskim Wydział Pedagogiki i Psychologii w zakresie Pedagogika Specjalna w Zakresie Profilaktyki i Resocjalizacji
 • I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny nr rej.37
 • II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – specjalista w zakresie pracy z osobami doświadczającymi przemocy – zakończony egzaminem państwowym
 • Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nr SP/1376/2017
 • Kurs Biznesu i zarządzania – Psychologia biznesu
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny, ABC pomocy ofiarom przemocy i nadużyć seksualnych
 • Polski Instytut Ericksonowski, Sekty i psychomanipulacja
 • Polski Instytut Ericksonowski, Jeden mały krok…, terapia ofiar i sprawców przemocy
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Mały świadek
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Dzieciństwo bez przemocy
 • Polskie Centrum Mediacji, Mediacja miedzy ofiarą i sprawcą
 • Polskie Centrum Mediacji, Mediacja w prawie karnym Polskie Centrum Mediacji, Mediacja w prawie cywilnym
 • Powrót do przyszłości – Konferencje naprawcze sprawcy czynu karalnego – Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Praca ze sprawcami przemocy
 • Trening Zastępowania Agresji Arnolda Goldsteina
 • Systemowa Praca z Rodziną Cykl 6 spotkań – Instytut Ericksonowski
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – Instytut Ericksonowski
 • Genogram jako metoda pracy z rodziną – Instytut Ericksonowski
 • Terapia krótkoterminowa – Instytut Ericksonowski
 • Pomoc psychologiczna: Zasoby, sposoby, proces – cykl 5 spotkań – Instytut Ericksonowski
 • Mundfulness – Ośrodek Psychoterapii Nowa Górka k/Poznania
 • PTSD. Praca metoda przedłużonej ekspozycji –Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologiczny
 • Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie – Katowicki Instytut Psychoterapii
 • Praca z młodzieżą uzależnioną behawioralnie – Fundacja PRAESTERNO, KBSPN
 • Odzyskaj Ciało – Kurs pracy z ciałem w oparciu o metodę Alexandra Lowena– Jalla, Kraków
 • Sąd Rejonowy w Łodzi
 • MOPS Siemianowice Śląskie
 • MOPR Piekary Śląskie
 • Stowarzyszenie STORKOLIS w Piekarach Śląskich jako Kierownik Biura Porad Obywatelskich i Prawnych, mediator, terapeuta uzależnień
 • Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Oddział w Zabrzu – nauczyciel/wykładowca
 • OPOUiIR w Chorzowie – terapeuta uzależnień
 • ZOZ Świętochłowice Dzienny Oddział dla osób Uzależnionych – specjalista terapii uzależnień
 • Ośrodek „Droga” w Dąbrowie Górniczej – specjalista psychoterapii uzależnień
 • NZOZ AGMED w Katowicach, Poradnia uzależniana od nikotyny
 • Centrum Psychiatrii w Katowicach – specjalista psychoterapii uzależnień
 • Hiszpania Granada – praca z osobami ze spectrum autyzmu (staż)
 • Hiszpania Walencji – praca z osobami doświadczającymi przemocy (staż)
 • Hiszpania Granada – praca z seniorami (staż)
 • Hiszpania Granada – praca z osobami uzależnionymi (staż)
 • Hiszpania Alicante – praca z osobami uzależnionymi (staż)
 • Mediator sadowy ds. karnych, nieletnich i cywilnych (w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, ustaleniu Rodzinnego Plany Wychowawczego) – w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach oraz Sądzie Okręgowym w Gliwicach
 • Uprawnienia w zakresie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (znajduję się na liście Ministerstwa Sprawiedliwości)
 • Autor i koordynator projektów unijnych Erasmus Plus i POWER w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi

Umów się na wizytę u Ewy Krytowskiej

Na wizycie omówimy powody zgłoszenia i cele terapii. Następnie rozpoczniemy wspólną pracę psychoterapeutyczną.