Close

Joanna Jałowiec-Tinalt

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą po ukończonym całościowym kursie psychoterapii (aktualnie w procesie certyfikacji). Pracuję w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Ukończyłam kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (organizowany przez Laboratorium Cogito oraz Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie), a także studia magisterskie ze specjalnością w psychologii klinicznej człowieka dorosłego i psychologii wychowawczo-klinicznej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Stale poszerzam swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach oraz korzystanie z superwizji.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Psychologia (psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży)
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Laboratorium Cogito w Krakowie, Kurs Psychoterapii
 • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum w Katowicach, Kurs trenerski – starszy trener na poziomie 5 EQF Europejskich Ram Kwalifikacyjnych
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, studia podyplomowe, Arteterapia – sztuki plastyczne z terapią zajęciową
 • Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
 • Śląskie Warsztaty Psychoterapii. Od rozszczepienia do integracji – wokół problematyki borderline, Wrocław
 • Warsztat diagnozy zaburzeń dysocjacyjnych w oparciu o wywiad TADS-I, Uniwersytet SWPS, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Katowice
 • Rozpoznawanie zaburzeń związanych z traumą, Uniwersytet SWPS, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Katowice
 • Praca z klientem trudnym, Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny Ego, Katowice
 • Planowanie zmiany sytuacji klienta, Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny Ego, Katowice
 • Praca z rodziną, gdzie występuje problem choroby psychicznej, Zespół Szkoleniowo – Terapeutyczny Ego, Katowice
 • Seksualność, a niepełnosprawność w rzeczywistości funkcjonowania DPS, ŚDS, WTZ, Bytom
 • Diagnoza Neuropsychologiczna – Współczesne metody diagnozy i rehabilitacji funkcji poznawczych, SALVATE, Katowice
 • Racjonalna Terapia Zachowania, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Kraków
 • Trening umiejętności społecznych – Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny „Ego”, Katowice
 • Osobowość borderline i CHAD okiem psychologa i lekarza, Fundacja Vis Salutis
 • Borderline w praktyce psychoterapeutycznej – strategie pracy terapeutycznej i rola relacji psychoterapeutycznej, Akademia Terapeuty
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w ujęciu medycznym i psychoanalitycznym. Diagnozowanie, różnicowanie i leczenie, Instytut Studiów Psychoanalitycznych Im. Hanny Segal
 • Psychoterapia pacjentów z borderline, Szkoła Psychoterapii Dialog
 • Jak pracować z dorosłymi pacjentami ze spektrum autyzmu, Szkoła Psychoterapii Dialog
 • Jak pracować z pacjentem z narcystycznymi zaburzeniami osobowości, Szkoła Psychoterapii Dialog
 • Środowiskowy Dom Samopomocy “Integracja” w Bytomiu
 • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Psychiatryczny Oddział Dzienny w Rudzie Śląskiej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
 • Senior Residence Dom Pomocy Społecznej w Katowicach
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu
 • Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „ARKA” w Sosnowcu
 • Kowalski Pro-Media w Katowicach
 • Centrum Edukacji, Zdrowia i Starości „CEZiS” w Chorzowie
 • Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2 w Katowicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Górniczej
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” dla Osób Niepełnosprawnych Psychicznie w Katowicach

Umów się na wizytę u Joanny Jałowiec-Tinalt

Na wizycie omówimy powody zgłoszenia i cele terapii. Następnie rozpoczniemy wspólną pracę psychoterapeutyczną.