Close

Justyna Czerwińska-Szczuka

Psychoterapeuta, Socjolog, Mediator rodzinny, Specjalista ds.pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia do certyfikatu PTP. Pracuję w podejściu ericksonowsko-systemowym, jednak korzystam w swojej pracy również z metod i technik innych nurtów, integrując je w zależności od sytuacji klienta, jego trudności i celów, z którymi się pojawia. Jestem również certyfikowaną specjalistką ds.pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat nr 326 IPZ PTP) oraz mediatorką rodzinną. Od ponad 10 lat wspieram osoby dorosłe, doświadczające życiowych kryzysów, konfliktów w związku oraz po doświadczeniach traumatycznych. Pracuję także z osobami mającymi skłonność do agresji i zachowań impulsywnych. W podejściu ericksonowskim zakładamy, że klient ma w sobie wszystko, czego potrzebuje do wyjścia z trudnej sytuacji, choć nie zawsze jest tego świadomy. A zgłaszane trudności nie są wyrazem patologii i ułomności, lecz sposobem na utrzymanie równowagi w życiu danej osoby lub systemu rodzinnego. Jako członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przestrzegam kodeksu etycznego psychoterapeuty, a moja praca jest superwizowana.
 • Katowicki Instytut Psychoterapii, Akredytowany Kurs Psychoterapii w nurcie systemowo-ericksonowskim
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Mediacje Sądowe i Pozasądowe (studia podyplomowe)
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Socjologia (studia doktoranckie)
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Socjologia (studia magisterskie), Specjalność: zarządzanie pracą socjalną i ekonomia społeczna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Praca socjalna (studia licencjackie)
 • KURS INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (60 godzinny kurs z zakresu interwencji kryzysowej prowadzony przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN)
 • MINDFULLNES-BASED STRESS REDUCTION (32 godzinnykurs redukcji stresu oparty na uważności wg. J. Kabata-Zinna. Prowadzony przez certyfikowaną nauczycielkę MBSR dr Aleksandrę Dembińską
 • TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH (70 godzinny kurs podstawowy przeprowadzony przez Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Bosston z Krakowa)
 • PRACA ZE SPRAWCĄ PRZEMOCY DOMOWEJ W UJĘCIU SYSTEMOWYM (22 godzinne szkolenie prowadzone przez Kris Decreamer z Interactive-Academie Antwerpia, Belgia.
 • STUDIUM POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE (160 godzinny kurs zaawansowany. Zorganizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”)
 • COACHING RODZICIELSKI. PRAKTYCZNE METODY I NARZĘDZIA PRACY Z RODZICAMI (8 godzinne szkolenie zorganizowane przez Qpsychology)
 • STUDIUM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE (120 godzinny kurs podstawowy. Zorganizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego TowarzystwaPsychologicznego oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”)
 • Centrum Pomocy Dzieciom przy Stowarzyszeniu Moc Wsparcia w Sosnowcu – terapeuta
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bytomiu – terapeuta
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi – Zastępczyni Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, starszy pracownik socjalny- koordynator procedury „Niebieskie Karty”
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach – nauczyciel akademicki, wykładowca i szkoleniowiec
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach – nauczyciel akademicki, wykładowca i szkoleniowiec
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – nauczyciel akademicki, wykładowca i szkoleniowiec

Umów się na wizytę u Justyny Czerwińskiej-Szczuki

Na wizycie omówimy powody zgłoszenia i cele terapii. Następnie rozpoczniemy wspólną pracę psychoterapeutyczną.