Close

Sandra Frycz (Jargieło)

Założyciel, Psycholog, Psychoterapeuta, Psychoterapeuta młodzieży

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat numer 788) i założycielką Centrum Psychoterapii Calmeo. Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością w psychologii klinicznej i psychologii sądowej. Wykształcenie psychologiczne zdobywałam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłam z wyróżnieniem czteroletnie studia podyplomowe zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Ukończyłam roczne szkolenie w zakresie psychoterapii i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzoną psychoterapię poddaję regularnej superwizji. Stale poszerzam wiedzę i kompetencje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa oraz kodeksu etycznego terapeuty poznawczo-behawioralnego.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Psychologii i Pedagogiki, Psychologia (psychologia kliniczna oraz psychologia sądowa)
 • Uniwersytet SWPS w Katowicach, Psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, Psychoterapia i Poradnictwo
 • Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Systemowe podejście do pracy z rodziną, Katowice
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Racjonalna Terapia Zachowania, Katowice
 • Trening interpersonalny „Mapa życia”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Synergia, Katowice
 • Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej – terapia akceptacji i zaangażowania, Poza Schematami, Katowice
 • Efektywna komunikacja nakierowana na współpracę i osiąganie zespołowych celów, OPS, Sosnowiec
 • Terapia poznawczo-behawioralna fobii społecznej, Poza Schematami, Katowice
 • Trening interpersonalny, Ja info, Katowice
 • Praca z nastolatkiem z niską samooceną, Poza Schematami, Katowice
 • Terapia poznawczo-behawioralna depresji, Poza Schematami, Katowice
 • Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń osobowości Borderline według A. Freemana, Poza Schematami, Katowice
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem, Poza Schematami, Katowice
 • Agresja i autoagresja – metody i zasady postępowania z agresywnym podopiecznym, OPS, Sosnowiec
 • Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności, Poza Schematami, Katowice
 • Granice w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, MCP, Sosnowiec
 • Agresja a przymus bezpośredni, MCP, Sosnowiec
 • Pomoc społeczna a ochrona zdrowia psychicznego, EDI Centrum Szkolenia, Katowice
 • Jak efektywnie pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, MCP, Sosnowiec
 • Stymulacja funkcji poznawczych, MCP, Katowice
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, Via Media, Katowice
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania, Poza Schematami, Katowice
 • Praca z wewnętrznym dzieckiem, Poza Schematami, Katowice
 • Dialog motywujący w pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego, Katowice
 • Zasady terapii osoby z autyzmem, Sosnowiec
 • Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, Imago, Sosnowiec
 • Przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, CRPS, Sosnowiec
 • Skuteczny zespół wspierająco-aktywizujący, Nowe Horyzonty, Sosnowiec
 • Techniki reskrypcji wyobrażeniowej w pracy terapeutycznej, Julie Krans, Uczę się ACT
 • Aktywacja zachowania w leczeniu osób z depresją, Sona Dimidjian, Uczę się ACT
 • Terapia przetwarzania poznawczego dla osób z PTSD, Patricia Resick, Uczę się ACT
 • Kontekstualna terapia schematów. Sposób na funkcjonalne wzmocnienie Zdrowego Dorosłego, Eckhard Roediger, Uczę się ACT
 • Perfekcjonizm – praca terapeutyczna z pacjentem w ujęciu poznawczo-behawioralnym, Psychotesto Centrum Psychologiczne, Małgorzata Kaczmarek
 • Podejście redukcji szkód w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, Centrum Rozwoju Personalnego
 • Terapia schematów, Centrum Rozwoju Personalnego
 • Farmakoterapia a proces psychoterapeutyczny, Piotr Markowski
 • 3 fala CBT – techniki Compassion Focused Therapy w pracy nad lękiem i Wewnętrznym Krytykiem, Tamara Woźniak
 • Techniki DBT w terapii borderline i trudności interpersonalnych, Izabela Budzyńska
 • Terapia schematu i dialog motywujący w leczeniu zaburzeń osobowości, Jędrzej Kosewski
 • Terapia schematu w pracy z osobami dotkniętymi parentyfikacją w dzieciństwie, Przemysław Mućko
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Salve”
 • Dom Pomocy Społecznej nr 2
 • Oddział Psychiatryczny IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach
 • Oddział Psychiatryczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
 • Usługi Psychologiczne „Balance” w Katowicach
 • Psychologiczne Centrum Kliniczne „Salvate” w Katowicach
 • Świetlica Specjalistyczna nr 4 w Katowicach
 • Świetlica „Szansa dla Każdego” w Katowicach
 • Dzienny Oddział Leczenia Nerwic w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Katowicach
 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny nr 2 w Katowicach
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Katowicach
 • Zamknięty Oddział Psychiatrii i Psychoterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Katowicach

Umów się na wizytę u Sandry Frycz

Na wizycie omówimy powody zgłoszenia i cele, które chcesz osiągnąć dzięki terapii. Następnie zaproponujemy Ci odpowiedniego psychoterapeutę.