Close

ZESPÓŁ

circle-cropped (2)

SANDRA FRYCZ (JARGIEŁO)

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat numer 788) i założycielką Centrum Psychoterapii Calmeo. Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością czytaj więcej…
circle-cropped

Joanna Jałowiec-Tinalt

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Ukończyłam kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne czytaj więcej…

circle-cropped (3)

Żaneta Stachura-pluta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN czytaj więcej…
circle-cropped (1)

AGNIESZKA MARYNOWICZ

Jestem socjologiem, psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, czytaj więcej…

296AED0B-5785-43F3-8587-7E26A6CEC315-modified

SABINA URBAN

Jestem psychoterapeutką zorientowaną psychoanalitycznie. Aktualnie w procesie szkolenia w nurcie  psychoanalitycznym w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej czytaj więcej…

Attachment-1-removebg-modified-minimized

JOANNA CZERNECKA

Jestem psychologiem i psychoterapeutką w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie poznawczo- behawioralnym. Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach czytaj więcej…
A.Wawszczak-cropped-optimal

Anna wawszczak

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Prowadzę konsultacje psychologiczne czytaj więcej…

Alicja lewko

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie całościowego szkolenia w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Ter-Cognitiva czytaj więcej…
IMG_6826-removebg-modified (1)

Paulina Lament

Jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna i osobowości, pedagogiem resocjalizacyjnym oraz psychoterapeutą psychodynamicznym czytaj więcej…

20220326-105834-removebg-smaller-modified

RENATA KROLAK-SARNOWSKA

Jestem psychoterapeutą nastolatków i dorosłych. Jestem certyfikowanym i zarejestrowanym psychoterapeutą małżeństw i związków partnerskich (NAPCP 11028) i międzynarodowym mediatorem (IMI). czytaj więcej…
IMG-7094-modified (2)

Magdalena Kandziora​

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia o orientacji
psychodynamicznej w Śląskiej Szkole Psychoterapii atestowanej przez Sekcję Naukową czytaj więcej…

IMG-7881-removebg-small (1)-modified (1)

Magdalena Kołodziej-Kwaśniak

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w procesie szkolenia w nurcie systemowo – eriksonowskim w ramach całościowego kursu psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne czytaj więcej…
IMG_20220213_133106-removebg-modified (1)

Marta Absyl

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym czytaj więcej…
Anna__4sz_2x10x15_plik_-modified (1)

Anna gurgul

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Jestem na IV roku podyplomowego kursu psychoterapii, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne czytaj więcej…

Sandra Frycz (Jargieło)

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA​

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat numer 788) i założycielką Centrum Psychoterapii Calmeo. Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością w psychologii klinicznej i psychologii sądowej. Wykształcenie psychologiczne zdobywałam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłam z wyróżnieniem czteroletnie studia podyplomowe zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Ukończyłam roczne szkolenie w zakresie psychoterapii i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzoną psychoterapię poddaję regularnej superwizji. Stale poszerzam wiedzę i kompetencje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa oraz kodeksu etycznego terapeuty poznawczo-behawioralnego.

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Psychologii i Pedagogiki, Psychologia (psychologia kliniczna oraz psychologia sądowa)
 • Uniwersytet SWPS w Katowicach, Psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, Psychoterapia i Poradnictwo
 • Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Systemowe podejście do pracy z rodziną, Katowice
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Racjonalna Terapia Zachowania, Katowice
 • Trening interpersonalny „Mapa życia”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Synergia, Katowice
 • Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej – terapia akceptacji i zaangażowania, Poza Schematami, Katowice
 • Efektywna komunikacja nakierowana na współpracę i osiąganie zespołowych celów, OPS, Sosnowiec
 • Terapia poznawczo-behawioralna fobii społecznej, Poza Schematami, Katowice
 • Trening interpersonalny, Ja info, Katowice
 • Praca z nastolatkiem z niską samooceną, Poza Schematami, Katowice
 • Terapia poznawczo-behawioralna depresji, Poza Schematami, Katowice
 • Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń osobowości Borderline według A. Freemana, Poza Schematami, Katowice
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem, Poza Schematami, Katowice
 • Agresja i autoagresja – metody i zasady postępowania z agresywnym podopiecznym, OPS, Sosnowiec
 • Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności, Poza Schematami, Katowice
 • Granice w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, MCP, Sosnowiec
 • Agresja a przymus bezpośredni, MCP, Sosnowiec
 • Pomoc społeczna a ochrona zdrowia psychicznego, EDI Centrum Szkolenia, Katowice
 • Jak efektywnie pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, MCP, Sosnowiec
 • Stymulacja funkcji poznawczych, MCP, Katowice
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, Via Media, Katowice
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania, Poza Schematami, Katowice
 • Praca z wewnętrznym dzieckiem, Poza Schematami, Katowice
 • Dialog motywujący w pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego, Katowice
 • Zasady terapii osoby z autyzmem, Sosnowiec
 • Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, Imago, Sosnowiec
 • Przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, CRPS, Sosnowiec
 • Skuteczny zespół wspierająco-aktywizujący, Nowe Horyzonty, Sosnowiec
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Salve”
 • Dom Pomocy Społecznej nr 2
 • Oddział Psychiatryczny IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach
 • Oddział Psychiatryczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
 • Usługi Psychologiczne „Balance” w Katowicach
 • Psychologiczne Centrum Kliniczne „Salvate” w Katowicach
 • Świetlica Specjalistyczna nr 4 w Katowicach
 • Świetlica „Szansa dla Każdego” w Katowicach
 • Dzienny Oddział Leczenia Nerwic w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Katowicach
 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny nr 2 w Katowicach
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Katowicach
 • Zamknięty Oddział Psychiatrii i Psychoterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Katowicach
fot2-removebg

Joanna Jałowiec-Tinalt

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Ukończyłam kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (organizowany przez Laboratorium Cogito oraz Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie), a także studia magisterskie ze specjalnością w psychologii klinicznej człowieka dorosłego i psychologii wychowawczo-klinicznej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracuję w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Stale poszerzam swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach oraz korzystanie z superwizji.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Psychologia (psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży)
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Laboratorium Cogito w Krakowie, Kurs Psychoterapii
 • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum w Katowicach, Kurs trenerski – starszy trener na poziomie 5 EQF Europejskich Ram Kwalifikacyjnych
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, studia podyplomowe, Arteterapia – sztuki plastyczne z terapią zajęciową
 • Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
 • Śląskie Warsztaty Psychoterapii. Od rozszczepienia do integracji – wokół problematyki borderline, Wrocław
 • Warsztat diagnozy zaburzeń dysocjacyjnych w oparciu o wywiad TADS-I, Uniwersytet SWPS, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Katowice
 • Rozpoznawanie zaburzeń związanych z traumą, Uniwersytet SWPS, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Katowice
 • Praca z klientem trudnym, Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny Ego, Katowice
 • Planowanie zmiany sytuacji klienta, Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny Ego, Katowice
 • Praca z rodziną, gdzie występuje problem choroby psychicznej, Zespół Szkoleniowo – Terapeutyczny Ego, Katowice
 • Seksualność, a niepełnosprawność w rzeczywistości funkcjonowania DPS, ŚDS, WTZ, Bytom
 • Diagnoza Neuropsychologiczna – Współczesne metody diagnozy i rehabilitacji funkcji poznawczych, SALVATE, Katowice
 • Racjonalna Terapia Zachowania, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Kraków
 • Trening umiejętności społecznych – Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny „Ego”, Katowice
 • Środowiskowy Dom Samopomocy “Integracja” w Bytomiu
 • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Psychiatryczny Oddział Dzienny w Rudzie Śląskiej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
 • Senior Residence Dom Pomocy Społecznej w Katowicach
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu
 • Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „ARKA” w Sosnowcu
 • Kowalski Pro-Media w Katowicach
 • Centrum Edukacji, Zdrowia i Starości „CEZiS” w Chorzowie
 • Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2 w Katowicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Górniczej
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” dla Osób Niepełnosprawnych Psychicznie w Katowicach

Żaneta Stachura-Pluta

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOTERAPEUTA DZIECI I MŁODZIEŻY, PSYCHOTERAPEUTA RODZIN

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej (PTPIiS). Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością w psychologii zdrowia i jakości życia oraz psychologii sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Swoją wiedzę i kompetencje poszerzam poprzez uczestnictwo w dodatkowych kursach i szkoleniach. Pracuję w nurcie integratywnym i systemowym, gdzie główną rolę odgrywa relacja terapeutyczna, a techniki i metody pracy dopasowuję do aktualnych potrzeb pacjenta, ceniąc jego indywidualność. Pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji.

 • Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Zespół Aspergera, zespół Retta, zaburzenia hiperkinetyczne – diagnoza i terapia
 • Integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń depresyjnych
 • DSM-IV-TR i nowości w DSM-5 Diagnoza kliniczna
 • Szkolenie z Terapii Simontonowskiej
 • Podstawy psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej
 • Projekt badawczy/szkolenie „Ocena wiarygodności wyjaśnień – kryteria treściowe”
 • Profilowanie kryminalne
 • Racjonalna Terapia Zachowania – poziom podstawowy
 • Psycholog, Prywatne Przedszkole Międzynarodowe „Winnie The Pooh”
 • Psycholog, Prywatna Szkoła Podstawowa „Szkoła jak Dom”
 • Szpital Spec. nr 1 w Chorzowie, Poradnia Leczenia Uzależnień
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Szansa dla Dziecka”
 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Bytomiu
DSC_5773a__1_-removebg (1)

Agnieszka Marynowicz

SOCJOLOG, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOTERAPEUTA DZIECI I MŁODZIEŻY, PSYCHOTERAPEUTA PAR I RODZIN

Jestem socjologiem, psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Prowadzoną psychoterapię poddaje regularnej superwizji. Stale poszerzam swoją wiedzę i kompetencje, uczestnicząc w kursach, szkoleniach oraz warsztatach. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa oraz kodeksu etycznego terapeuty poznawczo-behawioralnego.

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Socjologia reklamy i komunikacja społeczna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna
 • Uniwersytet SWPS w Katowicach, Psychologia
 • Uniwersytet SWPS w Katowicach, Psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • Trening umiejętności poznawczych – IDN Instytut Doskonalenia Zawodowego Katowice
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Katowicach
 • Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Kraina Marzeń” w Katowicach
 • Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Przyjazny Zakątek” w Siemianowicach Śląskich
 • Dom Pomocy Społecznej w Mysłowicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mysłowicach
 • Instytut Rozwoju Osobowości Persona w Katowicach
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tychach
 • Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, elementy hipoterapii

Sabina Urban

PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOTERAPEUTA DZIECI I MŁODZIEŻY

Jestem psychoterapeutką zorientowaną psychoanalitycznie. Aktualnie w procesie szkolenia w nurcie psychoanalitycznym w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, akredytowanej przez PTPP. Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Regularnie uczestniczę w szkoleniach, wykładach oraz warsztatach. W swojej pracy dużą wagę przykładam do rozwoju własnego i pracy ze sobą. Kieruję się podstawową zasadą: bycia obecną w doświadczeniu pacjenta.

 • Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Uniwersytet Ekonomiczny, Finanse i bankowość
 • Fundacja 2xKochaj Mysłowice
 • Treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży
 • Warsztaty rozwojowe dla nastolatek „Budowa potencjału”
 • Warsztaty dla dzieci „Pierwsza apteczka emocjonalna”
Attachment-1-removebg-minimized

Joanna Czernecka

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jestem psychologiem i psychoterapeutką w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie poznawczo- behawioralnym. Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Ukończyłam roczne szkolenie w zakresie Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, a obecnie odbywam szkolenie psychoterapeutyczne w czteroletniej szkole Inter-Ego Centrum Terapii i Schematu w Warszawie. Prowadzę konsultacje i psychoterapię osób dorosłych. Specjalizuję się w pracy nad poprawą nastroju, budowaniem poczucia własnej wartości i skuteczności oraz poczucia wpływu na własne życie. Pomagam osobom, które zmagają się z obniżoną samooceną, samotnością, trudnościami w relacjach i codziennym funkcjonowaniu. W kontakcie z drugą osobą przykładam dużą wagę do spojrzenia na problem z jej perspektywy oraz zrozumienia przeżyć, uczuć i emocji, które jej towarzyszą. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa wg wytycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Dbając o stałe poszerzanie swojej wiedzy systematycznie się szkolę i doskonalę swoje kompetencje zawodowe.
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach, Psychologia
 • Czteroletnie Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Schematu w Akademii Psychoterapii InterEgo w Warszawie
 • Roczne Szkolenie w Terapii Poznawczo- Behawioralnej Zaburzeń Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie
 • Szkolenie „Psychofarmakologia i farmakologia dla psychologów i psychoterapeutów” Propsyche w Bydgoszczy
 • Oddział Dzienny Szpitala Psychiatrycznego, Katowice
 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Bielsko-Biała
 • Psycholog szkolny
 • Wolontariat Telefon Pogadania

Anna Wawszczak

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię krótkoterminową i długoterminową młodzieży, osób dorosłych. Pracuję wykorzystując różne nurty psychoterapii m.in. BSFT (brief solution focused therapy), terapię systemową, poznawczo-behawioralną. Brałam udział w licznych konferencjach dotyczących psychoterapii i psychologii klinicznej. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.
 • 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii, Studium Profesjonalnej Psychoterapii przy Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 • dwa lata szkolenia w zakresie psychoterapii, atestowane przez Sekcję Terapii Rodzin i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; MABOR sp, zo.o. Centrum Doradztwa i Szkoleń
 • Uniwersytet Łódzki, studia magisterskie, dzienne; kierunek: psychologia zdrowia i kliniczna
 • szkolenie: „ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu” w Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 • Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi; szkolenia na temat: terapii depresji; diagnozy i podstaw terapii dzieci i młodzieży; terapii lęku; zasady terapii krótkoterminowej; komunikacji werbalnej i niewerbalnej; terapia rodzin-cykl szkoleniowy
 • NZOZ Esculap Gdynia
 • Fundacja FOSA w Gdańsku, projekty m.in.: NZOZ Young Fosa, Punkt Wsparcia Środowiskowego „Przy Szopenie”
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdyni
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Bilikiewicza w Gdańsku, Oddział Młodzieżowy
 • Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Delfinek” w Gdańsku
 • Małopolskie Centrum Profilaktyki
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej
 • Dom Samotnej Matki w Łodzi
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach
 • Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKA
 • Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, Oddział Młodzieżowy
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
alicja-lewko2

Alicja Lewko

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie całościowego szkolenia w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Ter-Cognitiva w Krakowie. Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością z psychologii klinicznej i sądowej na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.Swoją wiedzę i kompetencje stale poszerzam uczestnicząc z szkoleniach i konferencjach. Proces psychoterapeutyczny prowadzę pod stałą superwizją. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa oraz kodeksu etycznego terapeuty poznawczo- behawioralnego.
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych, Psychologia (psychologia kliniczno-sądowa)
 • Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Ter-Cognitiva, Kurs Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej
 • Terapia poznawczo-behawioralna. Psychoterapia nie tylko indywidualna, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terapia Poznawczo-Behawioralna 2021
 • Terapia dialektyczno-behawioralna par – Alan Fruzzetti, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terapia Poznawczo-Behawioralna 2021
 • Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, Krakowskie Towarzystwo Medyczne
 • Diagnoza różnicowa otępień, Akademia Psyche, Kraków
 • Seksualność osób z deficytami intelektualnymi, Małopolskie Centrum Profilaktyki
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Salve” w Sosnowcu
 • Dom Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu
 • Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • Dom Dziecka Św. Ludwiki w Krakowie

Paulina Lament

PSYCHOLOG, PEDAGOG, PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY

Jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna i osobowości, pedagogiem resocjalizacyjnym oraz psychoterapeutą psychodynamicznym w procesie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. W czasie studiów uzyskałam Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w: Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie – Oddział Psychiatryczny, Stowarzyszeniu „Trzeźwość Życia” oraz Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Tychach. W pracy zawodowej skupiam się na przyczynach występujących zaburzeń, relacji terapeutycznej oraz występujących mechanizmach obronnych. Swój główny obszar zainteresowań pracy terapeutycznej koncentruję na leczeniu zaburzeń osobowości. Pracuję z pacjentami z depresją, chorobą afektywną- dwubiegunową, zaburzeniami nastroju, zachowania oraz zaburzeniem lękowym, jak i wszelkimi trudnościami pojawiającymi się w relacjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Psychologii i Pedagogiki, Pedagogika resocjalizacyjna
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Psychologia kliniczna i osobowości
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, 4-letni kurs Psychoterapii
 • Trener TUS I i II stopień akredytowany przez MEN
 • Trening Interpersonalany akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (40h)
 • Szkolenie z zakresu Przemocy seksualnej wobec dzieci
 • W trakcie projektu – „Dziecko w centrum” przeciwdziałanie przemocy i krzywdzeniu dzieci
 • Szkolenie z zakresu -Przeciwdziałania przemocy – praca ze sprawcą przemocy
 • Szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tychach
 • Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Oddział Psychiatryczny
 • Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Tychach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, psycholog i interwent
 • Projekt „Dziecko w Centrum”
 • Trener Umiejętności Społecznych
20220326-105834-removebg-smaller

Renata Krolak-Sarnowska

PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY, PSYCHOTERAPEUTA PAR I RODZIN

Jestem psychoterapeutą nastolatków i dorosłych. Jestem certyfikowanym i zarejestrowanym psychoterapeutą małżeństw i związków partnerskich (NAPCP 11028) i międzynarodowym mediatorem (IMI). Ukończyłam studia podyplomowe w Maynooth University w Irlandii w zakresie terapii małżeństwa i terapii związków partnerskich. Jestem absolwentką Carlow College w Irlandii, gdzie zdobytam tytuł magistra w dziedzinie terapii dziecięcej. W 2021 roku uzyskałam dyplom międzynarodowego mediatora (IMI). Prowadzę prywatną praktykę na terenie Polski i Irlandii. Pracuję również dla organizacji charytatywnych na terenie Irlandii. Zajmuję się pracą z młodzieżą i dorosłymi, którzy zmagają się z uczuciem lęku, stresu, niskiej samooceny, depresji, a także z myślami samobójczymi, samookaleczeniami i samotnością. Pomagam w problemach wynikających z traumy rozwojowej i traumy nierozwojowej, skomplikowanego żalu i przemocy domowej. Pracuję terapeutycznie z osobami, które utraciły bliską osobę, a także z osobami, które mają problemy z relacjami i porozumiewaniem się. Jako psychoterapeuta kieruję się zawodowym Kodeksem Etyki (www.napcp.ie/assets/docs/ethics.pdf). Jestem zaangażowana w pomoc młodzieży i dorosłym w nauce budowania zdrowych relacji. Staram się zapewnić komoftową i wspierającą atmosferę wzajemnego szacunku, gdzie klienci mogą otwarcie wyrażać swoje uczucia i być pewni empatycznego i nieosądzającego traktowania. Podczas pracy z klientami korzystam z następujących szkół terapeutycznych: Terapia Skoncentrowana na Osobie, Terapia Poznawczo-Behawioralna, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Terapia IFS (System Wewnętrznej Rodziny), Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT), EMDR, Mindfulness.
 • Uniwersytet Papieski, Saint Patrick’s College, Maynooth Wydział Teologiczny, Wyższy Dyplom (II stopień): Terapia Małżeństwa i Partnerska
 • Saint Patrick’s College, Carlow: Magister Terapii Dziecięcej (I stopień)
 • Saint Patrick’s College, Carlow: Licencjat (z wyróżnieniem) w Stosowanych Studiach Społecznych w Opiece Społecznej
 • Mediation Foundation Ireland: (Community/Workplace) Mediator
 • Certyfikacja dialektycznej terapii behawioralnej (C-DBT): praktyczne zastosowania kliniczne w przypadku traumy, chorób współistniejących, uzależnień. Katelyn Baxter-Musser, LCSW, CDBT
 • Kompleksowe szkolenie certyfikacyjne PTSD i urazów (CCTP-II): interwencje z EMDR, pracy z częściami, CPT i teorii poliwagalne. Arielle Schwartz, Ph.D.
 • EMDR: Szybkie, bezpieczne i sprawdzone leczenie traumy. Megan McQuary, LCSW, ACADC, CCTP-II, EMDR-C
 • Kliniczne metody prewencji samobójstwom: Strategie leczenia budujące nadzieję i ratujące życie. Eboni Webb, Psy.D., Rita Schulte, LPC, NCC.
 • Terapia przetwarzania poznawczego (CPT) z ryzykiem samobójczym: przezwyciężanie zablokowanych punktów i tworzenie elastyczności umysłowej. Kathleen Chard, PhD
 • Nowe spostrzeżenia i strategie: Planowanie bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych z młodzieżą i nastolatkami. Tony Sheppard, PsyD, CGP, FAGPA
 • Pomaganie osobom z ryzykiem samobójstwa: zestaw narzędzi klinicznych. Stacey Freedenthal, PhD, LCSW
 • Zaopiekowanie się obszarami samobójczymi: wykorzystanie wewnętrznych systemów rodzinnych (IFS) do leczenia ran traumatycznych. Frank Anderson, MD
 • Proces oceny obejmujący dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Dr Mary Goss NAPCP
 • Seksualność i intymność w poradnictwie dla par. Barbara Duff, NAPCP, terapeuta psychoseksualny
 • Certyfikat w terapii online i telefonicznej Rory Lees-Oakes, dyrektor akademicki.

Magdalena Kandziora

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA​

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia o orientacji psychodynamicznej w Śląskiej Szkole Psychoterapii atestowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP). Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Gliwicach. W swojej pracy dopasowuję posiadaną wiedzę i doświadczenie do indywidualnych potrzeb pacjentów.
 • Śląska Szkoła Psychoterapii w Gliwicach, Psychoterapia osób dorosłych
 • Uniwersytet SWPS w Katowicach, Psychologia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Filologia germańska
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej
 • Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Gliwicach
IMG-7881-removebg-small (1)

Magdalena Kołodziej-Kwaśniak

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY, PSYCHOTERAPEUTA PAR I RODZIN
Jestem psychologiem, psychoterapeutką w procesie szkolenia w nurcie systemowo – eriksonowskim w ramach całościowego kursu psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Systematycznie się szkolę oraz rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne. Swoją pracę poddaję superwizji. W swojej pracy kieruję się założeniami, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, a także posiada swoje własne zasoby do poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Celem terapii jest ich odkrycie i wykorzystanie do pokonania napotkanej trudności. Pracuję z osobami doświadczającymi szeroko rozumianych kryzysów życiowych, w depresji, lęku, nieradzącymi sobie ze złością, stresem, żałobą. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą, indywidualnie, rodzinnie, z parami.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Psychologia
 • Katowicki Instytut Psychoterapii w Katowicach, Akredytowany Kurs Psychoterapii w podejściu integracyjnym systemowo – eriksonowskim
 • Spotkania, zasoby, proces, Polski Instytut Eriksonowski, Katowice
 • Zasady Psychoterapii Krótkoterminowej, Polski Instytut Eriksonowski, Katowice
 • Terapia osób wykorzystywanych seksualnie, Polski Instytut Eriksonowski, Katowice
 • Terapia par i małżeństw, Józef Bogacz, Ruda Śląska
 • Pomoc w sytuacji kryzysu w rodzinie, ROPS, Katowice
 • Certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa
 • Podstawy i założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Warszawa
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie Moc wsparcia, Czeladź
 • Kurs asystenta rodziny, Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, Częstochowa
 • Mediacje rodzinne, Laboratorium Pozytywnej Zmiany, Toruń
 • Trening Zastępowania Agresji (ART), Instytut Amity, Warszawa
 • Warsztaty dotyczące zasad prowadzenia grup wsparcia, Katowice
 • Prowadzenie programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy, Marek Prejzner, Ruda Śląska
 • Szkoła dla rodziców, Kana, Gliwice
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach
 • Punkt Interwencji Kryzysowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach
 • Gabinet Psychoterapii Ariadna w Katowicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Morela” w Rudzie Śląskiej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Marta Absyl

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA​

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkolenie to jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej oraz prowadzeniu terapii osób dorosłych. Dbam o to, by stale poszerzać swoją wiedzę o aktualne doniesienia z kręgu psychiatrii i psychoterapii. Pracę poddaję superwizji. Zapraszam do kontaktu osoby doświadczające cierpienia, lęków; mające trudności w funkcjonowaniu interpersonalnym oraz przeżywających kryzysy psychiczne.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Psychologii i Pedagogiki, Psychologia
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Psychoterapia
 • Asertywność z elementami Treningu Zastępowania Agresji (ART)
 • Autyzm-wspieram, nie wykluczam – rozpoznawanie, formy pracy
 • Zaburzenia odżywiania – rozpoznawanie i metody pracy terapeutycznej
 • Kompendium rozwoju dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji
 • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy seksualnej względem dzieci z zachowaniem zasad psychologii i przepisów prawa
 • Cykl webinarów poświęconych tematyce samobójstwa, interwencji kryzysowej oraz specyfiki kontaktu zdalnego
 • Przemoc – specyfika pracy socjalnej z rodzinami z problemami przemocy
 • Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii w Katowicach
 • Lilium Poradnia Psychoterapii i Diagnozy Psychologicznej w Katowicach
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny „Megrez” w Tychach
 • Pracownia badań psychologicznych EWAMED w Mikołowie
 • Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach
Anna__4sz_2x10x15_plik_-removebg (1)

Anna Gurgul

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Jestem na IV roku podyplomowego kursu psychoterapii, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuję w nurcie ericksonowskim, który jest nastawiony na poszukiwanie indywidualnych zasobów i zorientowany na wprowadzenie korzystnej dla klienta zmiany. Stale poszerzam swoje kompetencje przez udział w szkoleniach i korzystanie z superwizji. Jestem również psychologiem szkolnym, oligofrenopedagogiem.
 • W trakcie podyplomowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach.
 • Uniwersytet Opolski w Opolu, psychologia – jednolite studia magisterskie (psychologia kliniczna).
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach – studia podyplomowe – Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.
 • Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach: oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przygotowanie pedagogiczne.
 • Integratywna systemowa psychoterapia krótkoterminowa, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN, Kraków
 • Zmiana jest możliwa – kurs podstawowy w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (SFA), Metis, Katowice
 • Prosto w oczy – psychoterapia zaburzeń lękowych, Polski Instytut Ericksonowski (PIE), Katowice.
 • O miłości do jedzenia słów kilka – terapia zaburzeń odżywiania, PIE.
 • Negocjacje z ciałem – kontrola i spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała, PIE.
 • Kiedy kłębią się chmury – Ericksonowski model pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości, PIE.
 • Ach, powtórz to wszystko jeszcze raz – terapia osób z zaburzeniami obsesyjno- kompulsywnymi, PIE.
 • Chcę się upewnić, że jesteś…, czyli praca z osobą zagrożoną samobójstwem, PIE,
 • Po sztormie nastaje cisza, trauma, a proces odzyskiwania wewnętrznej integracji, PIE.
 • Jak pogłaskać kolczastego jeża – psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi, PIE;
 • Wstęp do hipnozy ericksonowskiej cz.1 , PIE.
 • Depresja – wsparcie dzieci i dorosłych cierpiących z powodu zaburzeń afektywnych, Instytut Pomocy Profesjonalnej, Poznań
 • Kategoria buntu w rozwoju, Instytut Pomocy Profesjonalnej, Poznań
 • Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Tychach.
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Centrum Rehabilis w Tychach.
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach.
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tychach.
 • Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” w Katowicach.