Close

ZESPÓŁ

circle-cropped (2)

SANDRA JARGIEŁO

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat numer 788). Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością w psychologii klinicznej i psychologii sądowej, czytaj więcej…
circle-cropped

Joanna Jałowiec-Tinalt

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Ukończyłam kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne czytaj więcej…

circle-cropped (3)

Żaneta Stachura-pluta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii, czytaj więcej…
circle-cropped (1)

AGNIESZKA MARYNOWICZ

Jestem socjologiem, psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesiecertyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, czytaj więcej…
circle-cropped

Katarzyna Bereżnicka

Z wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia terapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. czytaj więcej…
A.Wawszczak-cropped-optimal

Anna wawszczak

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Prowadzę konsultacje psychologiczne czytaj więcej…

Alicja lewko

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie całościowego szkolenia w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Ter-Cognitiva czytaj więcej…

Sandra Jargieło

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA​ POZNAWCZO – BEHAWIORALNY

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat numer 788). Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością w psychologii klinicznej i psychologii sądowej. Wykształcenie psychologiczne zdobywałam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłam z wyróżnieniem czteroletnie studia podyplomowe zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Ukończyłam roczne szkolenie w zakresie psychoterapii i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzoną psychoterapię poddaję regularnej superwizji. Stale poszerzam wiedzę i kompetencje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa oraz kodeksu etycznego terapeuty poznawczo-behawioralnego.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Psychologii i Pedagogiki, Psychologia (psychologia kliniczna oraz psychologia sądowa)
 • Uniwersytet SWPS w Katowicach, Psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, Psychoterapia i Poradnictwo
 • Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Systemowe podejście do pracy z rodziną, Katowice
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Racjonalna Terapia Zachowania, Katowice
 • Trening interpersonalny „Mapa życia”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Synergia, Katowice
 • Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej – terapia akceptacji i zaangażowania, Poza Schematami, Katowice
 • Efektywna komunikacja nakierowana na współpracę i osiąganie zespołowych celów, OPS, Sosnowiec
 • Terapia poznawczo-behawioralna fobii społecznej, Poza Schematami, Katowice
 • Trening interpersonalny, Ja info, Katowice
 • Praca z nastolatkiem z niską samooceną, Poza Schematami, Katowice
 • Terapia poznawczo-behawioralna depresji, Poza Schematami, Katowice
 • Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń osobowości Borderline według A. Freemana, Poza Schematami, Katowice
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem, Poza Schematami, Katowice
 • Agresja i autoagresja – metody i zasady postępowania z agresywnym podopiecznym, OPS, Sosnowiec
 • Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności, Poza Schematami, Katowice
 • Granice w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, MCP, Sosnowiec
 • Agresja a przymus bezpośredni, MCP, Sosnowiec
 • Pomoc społeczna a ochrona zdrowia psychicznego, EDI Centrum Szkolenia, Katowice
 • Jak efektywnie pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, MCP, Sosnowiec
 • Stymulacja funkcji poznawczych, MCP, Katowice
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, Via Media, Katowice
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania, Poza Schematami, Katowice
 • Praca z wewnętrznym dzieckiem, Poza Schematami, Katowice
 • Dialog motywujący w pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego, Katowice
 • Zasady terapii osoby z autyzmem, Sosnowiec
 • Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, Imago, Sosnowiec
 • Przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, CRPS, Sosnowiec
 • Skuteczny zespół wspierająco-aktywizujący, Nowe Horyzonty, Sosnowiec
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Salve”
 • Dom Pomocy Społecznej nr 2
 • Oddział Psychiatryczny IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach
 • Oddział Psychiatryczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
 • Usługi Psychologiczne „Balance” w Katowicach
 • Psychologiczne Centrum Kliniczne „Salvate” w Katowicach
 • Świetlica Specjalistyczna nr 4 w Katowicach
 • Świetlica „Szansa dla Każdego” w Katowicach
 • Dzienny Oddział Leczenia Nerwic w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Katowicach
 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny nr 2 w Katowicach
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Katowicach
 • Zamknięty Oddział Psychiatrii i Psychoterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Katowicach
fot2-removebg

Joanna Jałowiec-Tinalt

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Ukończyłam kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (organizowany przez Laboratorium Cogito oraz Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie), a także studia magisterskie ze specjalnością w psychologii klinicznej człowieka dorosłego i psychologii wychowawczo-klinicznej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracuję w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Stale poszerzam swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach oraz korzystanie z superwizji.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Psychologia (psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży)
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Laboratorium Cogito w Krakowie, Kurs Psychoterapii
 • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum w Katowicach, Kurs trenerski – starszy trener na poziomie 5 EQF Europejskich Ram Kwalifikacyjnych
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, studia podyplomowe, Arteterapia – sztuki plastyczne z terapią zajęciową
 • Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
 • Śląskie Warsztaty Psychoterapii. Od rozszczepienia do integracji – wokół problematyki borderline, Wrocław
 • Warsztat diagnozy zaburzeń dysocjacyjnych w oparciu o wywiad TADS-I, Uniwersytet SWPS, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Katowice
 • Rozpoznawanie zaburzeń związanych z traumą, Uniwersytet SWPS, Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Katowice
 • Praca z klientem trudnym, Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny Ego, Katowice
 • Planowanie zmiany sytuacji klienta, Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny Ego, Katowice
 • Praca z rodziną, gdzie występuje problem choroby psychicznej, Zespół Szkoleniowo – Terapeutyczny Ego, Katowice
 • Seksualność, a niepełnosprawność w rzeczywistości funkcjonowania DPS, ŚDS, WTZ, Bytom
 • Diagnoza Neuropsychologiczna – Współczesne metody diagnozy i rehabilitacji funkcji poznawczych, SALVATE, Katowice
 • Racjonalna Terapia Zachowania, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Kraków
 • Trening umiejętności społecznych – Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny „Ego”, Katowice
 • Środowiskowy Dom Samopomocy “Integracja” w Bytomiu
 • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Psychiatryczny Oddział Dzienny w Rudzie Śląskiej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
 • Senior Residence Dom Pomocy Społecznej w Katowicach
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu
 • Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „ARKA” w Sosnowcu
 • Kowalski Pro-Media w Katowicach
 • Centrum Edukacji, Zdrowia i Starości „CEZiS” w Chorzowie
 • Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2 w Katowicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Górniczej
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” dla Osób Niepełnosprawnych Psychicznie w Katowicach

Żaneta Stachura-Pluta

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej (PTPIiS). Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością w psychologii zdrowia i jakości życia oraz psychologii sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Swoją wiedzę i kompetencje poszerzam poprzez uczestnictwo w dodatkowych kursach i szkoleniach. Pracuję w nurcie integratywnym i systemowym, gdzie główną rolę odgrywa relacja terapeutyczna, a techniki i metody pracy dopasowuję do aktualnych potrzeb pacjenta, ceniąc jego indywidualność. Pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji.

 • Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Zespół Aspergera, zespół Retta, zaburzenia hiperkinetyczne – diagnoza i terapia
 • Integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń depresyjnych
 • DSM-IV-TR i nowości w DSM-5 Diagnoza kliniczna
 • Szkolenie z Terapii Simontonowskiej
 • Podstawy psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej
 • Projekt badawczy/szkolenie „Ocena wiarygodności wyjaśnień – kryteria treściowe”
 • Profilowanie kryminalne
 • Racjonalna Terapia Zachowania – poziom podstawowy
 • Psycholog, Prywatne Przedszkole Międzynarodowe „Winnie The Pooh”
 • Psycholog, Prywatna Szkoła Podstawowa „Szkoła jak Dom”
 • Szpital Spec. nr 1 w Chorzowie, Poradnia Leczenia Uzależnień
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Szansa dla Dziecka”
 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Bytomiu
DSC_5773a__1_-removebg (1)

Agnieszka Marynowicz

SOCJOLOG, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jestem socjologiem, psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Prowadzoną psychoterapię poddaje regularnej superwizji. Stale poszerzam swoją wiedzę i kompetencje, uczestnicząc w kursach, szkoleniach oraz warsztatach. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa oraz kodeksu etycznego terapeuty poznawczo-behawioralnego. 

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Socjologia reklamy i komunikacja społeczna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna
 • Uniwersytet SWPS w Katowicach, Psychologia
 • Uniwersytet SWPS w Katowicach, Psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • Trening umiejętności poznawczych – IDN Instytut Doskonalenia Zawodowego Katowice
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Katowicach
 • Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Kraina Marzeń” w Katowicach
 • Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Przyjazny Zakątek” w Siemianowicach Śląskich
 • Dom Pomocy Społecznej w Mysłowicach
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mysłowicach
 • Instytut Rozwoju Osobowości Persona w Katowicach
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tychach
 • Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, elementy hipoterapii
katarzyna_bereznicka

Katarzyna Bereżnicka

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Z wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia terapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W trakcie studiów kształciłam się w ramach ścieżki specjalizacyjnej z psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia i jakości życia. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas pracy w Stowarzyszeniu PoMOC dla ofiar przemocy i handlu ludźmi. Odbyłam praktykę zawodową na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Nysie jako psycholog. Pracuję z osobami dorosłymi.

W mojej pracy odwołuję się do podejścia psychodynamicznego, które pozwala na indywidualizację procesu terapeutycznego, który uzależniony jest od diagnozy psychodynamicznej. Ponadto, kieruję się zasadami etyki zawodu psychologa, których nadrzędnym celem jest dobro drugiego człowieka. Staram się aktualizować moją wiedzę i umiejętności, korzystając z najnowszych osiągnieć z zakresu psychoterapii. Aby zapewnić najwyższą jakość mojej pracy- regularnie poddaję ją superwizji w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Psychologii i Pedagogiki, Psychologia (psychologia kliniczna oraz psychologia zdrowia i jakości życia)
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (psychoterapia osób dorosłych)
 • Szkolenie intRO z zakresu psychologii społecznej oraz coachingu
 • Psychodrama – planeta marzeń, Uniwersytet Śląski
 • Wykorzystywanie gier planszowych w pracy z dziećmi i młodzieżą, Uniwersytet Śląski
 • Stowarzyszenie „PoMOC” dla ofiar przemocy oraz handlu ludźmi, Katowice
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny, Nysa
 • Środowiskowy Dom Samopomocy, Nysa
 • Stowarzyszenie „FAON”, Katowice
 • Stowarzyszenie „Opoka”, Katowice
 • udział w grancie naukowym pt. “Sądy moralne na temat moralności osób o wysokiej i niskiej spójności wertykalnej”
 • pomoc w organizacji II i III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Założenia i mity psychometryczne”
 • prowadzenie warsztatu podczas “II Spotkania z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych”
 • stworzenie kursu dot. psychologii tradingu

Anna Wawszczak

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię krótkoterminową i długoterminową młodzieży, osób dorosłych. Pracuję wykorzystując różne nurty psychoterapii m.in. BSFT (brief solution focused therapy), terapię systemową, poznawczo-behawioralną. Brałam udział w licznych konferencjach dotyczących psychoterapii i psychologii klinicznej. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.
 • 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii, Studium Profesjonalnej Psychoterapii przy Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 • dwa lata szkolenia w zakresie psychoterapii, atestowane przez Sekcję Terapii Rodzin i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; MABOR sp, zo.o. Centrum Doradztwa i Szkoleń
 • Uniwersytet Łódzki, studia magisterskie, dzienne; kierunek: psychologia zdrowia i kliniczna
 • szkolenie: „ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu” w Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 • Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi; szkolenia na temat: terapii depresji; diagnozy i podstaw terapii dzieci i młodzieży; terapii lęku; zasady terapii krótkoterminowej; komunikacji werbalnej i niewerbalnej; terapia rodzin-cykl szkoleniowy
 • NZOZ Esculap Gdynia
 • Fundacja FOSA w Gdańsku, projekty m.in.: NZOZ Young Fosa, Punkt Wsparcia Środowiskowego „Przy Szopenie”
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdyni
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Bilikiewicza w Gdańsku, Oddział Młodzieżowy
 • Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Delfinek” w Gdańsku
 • Małopolskie Centrum Profilaktyki
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej
 • Dom Samotnej Matki w Łodzi
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach
 • Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKA
 • Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, Oddział Młodzieżowy
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
alicja-lewko2

Alicja Lewko

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie całościowego szkolenia w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Ter-Cognitiva w Krakowie. Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością z psychologii klinicznej i sądowej na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.Swoją wiedzę i kompetencje stale poszerzam uczestnicząc z szkoleniach i konferencjach. Proces psychoterapeutyczny prowadzę pod stałą superwizją. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa oraz kodeksu etycznego terapeuty poznawczo- behawioralnego.
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych, Psychologia (psychologia kliniczno-sądowa)
 • Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Ter-Cognitiva, Kurs Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej
 • Terapia poznawczo-Behawioralna. Psychoterapia nie tylko indywidualna, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terapia Poznawczo-Behawioralna 2021
 • Terapia Dialektyczno-Behawioralna par – Alan Fruzzetti, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terapia Poznawczo-Behawioralna 2021
 • Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, Krakowskie Towarzystwo Medyczne
 • Diagnoza różnicowa otępień, Akademia Psyche, Kraków
 • Seksualność osób z deficytami intelektualnymi, Małopolskie Centrum Profilaktyki
  • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Salve” w Sosnowcu
  • Dom Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu
  • Dzienny Oddział Psychiatryczny Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu
  • Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  • Dom Dziecka Św. Ludwiki w Krakowie