Close

Terapia par

Budowanie zdrowego i harmonijnego związku jest dla wielu par dużym wyzwaniem. Bywa jeszcze trudniej, gdy w przeszłości nie było prawidłowego wzorca w relacjach osób najbliższych. I choć to prawda, że w każdej relacji zdarzają się nieporozumienia, to z niektórymi trudno sobie poradzić samodzielnie. Czasem problemy narastają latami, pojawią się coraz większe trudności w komunikacji, kłótnie, „ciche dni”, poczucie wypalenia czy też spadek zainteresowania.

Komunikacja w związku

W pierwszej fazie związku komunikacja większości par to tzw. komunikacja pozorna. Polega ona na dostrzeganiu samych pozytywów. Część par nie dociera do głębszej relacji i długi czas postrzega drugą osobę w sposób zniekształcony, pozostając na etapie komunikacji pozornej. Pary nie konfrontują się wtedy z problemami, a wszelkie zaobserwowane trudności tłumaczą sobie myśląc, że „to się zmieni”. Jednak to się nigdy samo nie zmienia. 

Codzienne rozmowy w związkach mogą z pozoru wydawać się proste. Mimo to często zdarza się, że partnerzy rozumieją swoje wypowiedzi błędnie. Mogą czuć się atakowani lub oskarżani. Oczekują, że druga osoba odczyta emocje lub potrzeby. Dużo trudności przeżywają pary, u których konflikt trwa już długo, a sytuacja doprowadziła do wzajemnego oddalenia. W takich sytuacjach zamiast wybuchowych awantur występuje dużo wycofania, bierności i obcości. Pod tymi zachowaniami skrywany jest żal, smutek oraz poczucie bezradności. 

Komunikacja to skomplikowany proces przekazu komunikatów werbalnych oraz niewerbalnych. W komunikację zaangażowana jest osoba wraz z całym bogactwem swoich doświadczeń, wartości, celów oraz sposobu wychowania. To kształtuje oczekiwania jakie ma względem drugiej osoby. Gdy w związku pojawia się utrudniona komunikacja, to problemy zaczynają się nawarstwiać. Wtedy jedynym rozwiązaniem wydaje się rozstanie lub rozwód, choć wcale nie musi tak być.

Wszystkim parom, które chcą utrzymać związek, odbudować relację i marzą o pokonaniu powtarzających się problemów zaleca się skorzystanie z profesjonalnej pomocy, ponieważ często potrzebne są neutralne warunki, aby rozwiązać tego rodzaju problemy.

Dla kogo jest terapia par?

Pomoc psychologiczna skierowana jest do par przechodzących kryzys, z którym nie potrafią poradzić sobie samodzielnie. Z terapii par skorzystają także pary, odczuwające że uczucia osłabły i związek potrzebuje energii, która nada mu nową jakość i przywróci wzajemne zainteresowanie. Konsultacje ze specjalistą zaleca się również parom, których dzieci stają się ofiarami konfliktów i kłótni.

Cel i przebieg terapii par

Celem psychoterapii par jest kształtowanie umiejętności otwartego komunikowania się, mówienia o potrzebach i oczekiwaniach oraz słuchania i akceptowania występujących różnic.

Podczas spotkań ze specjalistą każda z osób może opowiedzieć o relacji oraz problemach i sytuacjach, które ranią lub frustrują. Psychoterapeuta pozostaje bezstronny i obiektywny, a jego rolą jest praca nad poprawą porozumiewania się w związku, tak aby każda ze stron mogła wprost mówić o swoich uczuciach, wyrażać swoje zdanie i opinie oraz – co ważne – robić to z empatią, w sposób nieraniący drugiej osoby.

Psychoterapeuta pomaga w zrozumieniu siebie i drugiej osoby, ale nie rozstrzyga kto ma rację. Nie staje po żadnej ze stron, ponieważ jego zdaniem jest zmiana sposobu funkcjonowania dwojga ludzi jako pary, a jednego z nich z osobna. W trakcie psychoterapii par specjalista nie  porusza indywidualnych problemów każdego z partnerów. Jeśli takie rozpozna, to wtedy zaleca dodatkowo psychoterapię indywidualną. Zatem psychoterapeuta nie jest arbitrem, lecz moderatorem – dba o właściwy przebieg rozmowy, zapewnia swobodę wypowiedzi, podsumowuje poszczególne wątki. Nie powinien opowiadać się po żadnej ze stron, ponieważ celem spotkań nie jest zmiana jednego z partnerów, ale zmiana sposobu ich funkcjonowania jako pary. 

Skuteczność terapii par

Terapia par jest rozwiązaniem, z którego warto skorzystać zanim zdecydujemy się na zakończenie związku. To jaka będzie skuteczność terapii zależy przede wszystkim od zaangażowania pary w odbudowę relacji. Odpowiedzialność za związek leży po stronie obu partnerów i każdy powinien postarać się go odbudować. Bardzo istotna jest motywacja do pracy nad związkiem oraz otwartość i szczerość, nawet podczas poruszania trudnych i bolesnych tematów.

Można oczekiwać, że terapia wpłynie na wiele obszarów funkcjonowania związku:

  • wyeliminowanie wzajemnych oskarżeń, kształtowanie obiektywnego spojrzenia na związek
  • nabycie umiejętności wyrażania własnych emocji i myśli, które do tej pory były ukrywane oraz umiejętności odczytywania emocji partnera
  • nabycie umiejętności kontrolowania zachowań dysfunkcyjnych
  • zmiana zachowania partnerów względem siebie
  • nabycie umiejętności komunikowania się z wzajemnym szacunkiem
  • nabycie umiejętności aktywnego słuchania
  • wzmocnienie mocnych stron związku
  • nabycie umiejętności czerpania satysfakcji z relacji

Dzięki temu, że rozmowy kierowane są przez specjalistę, to partnerzy mogą poznać źródło swoich problemów i nauczyć się je rozwiązywać. Terapia par pozwala na wzajemne zrozumienie siebie oraz ponowne zbliżenie i uleczenie relacji.

Umów wizytę z psychoterapeutą par w Katowicach lub online: tutaj.

Zdjęcia:

  1. Touching the bouquet – photo by Drew Coffman on Unsplash: https://unsplash.com/@fusion_medical_animation 

Umów się kwalifikację wstępną

Na wizycie omówimy powody zgłoszenia i cele, które chcesz osiągnąć dzięki terapii. Następnie zaproponujemy Ci odpowiedniego psychoterapeutę.

Zobacz inne wpisy