Close

Alkoholizm kobiet kontra alkoholizm mężczyzn

Temat alkoholizmu kobiet jest podejmowany dość rzadko. Często słyszy się o mężczyznach – alkoholikach. Czy to oznacza, że problem uzależnienia od alkoholu dotyczy tylko mężczyzn?

Przeprowadzono wiele badań naukowych dotyczących alkoholizmu. Najczęściej były one prowadzone na grupie mężczyzn, a wyniki generalizowano na grupę kobiet – zarówno pod względem opracowań teoretycznych, jak i prowadzenia terapii. Być może wynika to z tego, że wśród osób uzależnionych od alkoholu przeważają mężczyźni. Jednak uzależnionych kobiet przecież nie brakuje.

Terapia uzależnień

Niezależnie od płci alkoholizm wymaga leczenia, ale czy można go leczyć w taki sam sposób u kobiet i mężczyzn? Prowadzenie każdej terapii wymaga opracowania ogólnych zasad i głównych celów oraz określenia celów szczegółowych, dostosowanych indywidualnie do pacjenta. Zatem konieczne jest poznanie specyfiki funkcjonowania obu płci w zakresie uzależnienia od alkoholu, aby opracować najbardziej skuteczną terapię.

Kobiety

 W grupie kobiet bardzo istotnymi czynnikami, które mają wpływ na ukończenie terapii jest poziom lęku oraz umiejętność radzenia sobie z tą emocją. Kobiety, które mają większe szanse na ukończenie terapii charakteryzują się niskim poziomem lęku i niewielkim tłumieniem tej emocji. Aktywnie radzą sobie ze stresem i poszukują wsparcia w postaci rad i informacji. Nie są skłonne do rezygnowania z działania z powodu trudnej sytuacji. Dodatkowo potrafią zaakceptować stresującą sytuację i dokonać pozytywnego przewartościowania. Cechuje je optymizm i poczucie skuteczności oraz poczucie satysfakcji życiowej.

Mężczyźni

 W grupie mężczyzn, podobnie jak w przypadku kobiet, wpływ na ukończenie terapii ma niski poziom lęku oraz umiejętność radzenia sobie z nim. Duże szanse na zakończenie procesu leczenia mają mężczyźni, których charakteryzuje wysokie poczucie własnej wartości. Istotny jest też poziom stresu i umiejętność radzenia sobie z nim – korzystne pod względem ukończenia terapii jest planowanie działań, stosowanie konkretnych strategii zaradczych oraz poszukiwanie pozytywnych aspektów w trudnych sytuacjach. Dodatkowo znaczenie ma także skłonność do poszukiwania wsparcia emocjonalnego i zrozumienia u innych. Z tego względu uczestnictwo w grupach terapeutycznych dla uzależnionych może przyczynić się do ich sukcesu w walce z alkoholizmem. Większe szanse na ukończenie terapii mają mężczyźni, którzy rzadko powstrzymują się od działania ze względu na to, że sytuacja jest trudna i nie stosują strategii zaprzeczania problemom

Przedstawione wyniki badań dowodzą, że występują różnice płciowe w zakresie rozwoju uzależnienia i motywacji do leczenia. Wymienione wyżej zmienne mogą służyć do prognozowania o ukończeniu terapii przez kobiety i mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Występowanie u osób uzależnionych czynników, które są negatywną prognozą terapii powinno być wskazówką do podjęcia pracy psychologicznej w określonych obszarach. Pozostaje tylko pytanie – jaki związek ma ukończenie terapii z utrzymywaniem abstynencji po terapii? Czy wymienione czynniki mogą pomóc także w utrzymaniu abstynencji po terapii?

Link:
https://mojapsychologia.pl/artykuly/6,uzaleznienia/263,alkoholizm_kobiet_kontra_alkoholizm_mezczyzn.html

Bibliografia:

  • Chodkiewicz, J. (2005). Predyktory ukończenia terapii mężczyzn i kobiet uzależnionych od alkoholu. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 14 (1): 39-45.

Zdjęcia:

1. Photo by Matthieu Joannon on Unsplash: https://unsplash.com/@matt_j

Umów się kwalifikację wstępną

Na wizycie omówimy powody zgłoszenia i cele, które chcesz osiągnąć dzięki terapii. Następnie zaproponujemy Ci odpowiedniego psychoterapeutę.

Zobacz inne wpisy

Terapia par

Budowanie zdrowego i harmonijnego związku jest dla wielu par dużym wyzwaniem. Bywa jeszcze trudniej, gdy w przeszłości nie było prawidłowego wzorca w relacjach osób najbliższych.

Czytaj więcej ➔