Close

Dlaczego terapia czasem zwodzi?

Istnieją różne metody terapeutyczne radzenia sobie z trudnościami. Istnieje też kilka nurtów terapeutycznych, a w każdym z nich inne sposoby pracy terapeutycznej i podejścia do klienta. Zdarza się, że mimo opisywanej skuteczności technik terapeutycznych my nie widzimy rezultatów i uważamy, że leczenie nie jest skuteczne lub jest tylko częściowo skuteczne. Co może mieć na to wpływ?

Rodzaj terapii

Wachlarz metod terapeutycznych jest duży. Możemy wybierać spośród nurtów i stosowanych technik. Duże znaczenie ma też sama osoba prowadząca terapię. Aby terapia była efektywna należy odpowiednio dobrać osobę prowadzącą oraz formę leczenia, gdyż może się tak zdarzyć, że wybrany rodzaj terapii nie będzie skuteczny w przypadku radzenia sobie z określonym problemem, z jakim się borykamy.

Częstotliwość spotkań

Duże znaczenie dla skuteczności terapii ma także to, jak często odbywają się spotkania. Zdarza się, że spotkania są z różnych powodów przekładane. Nieregularne i zbyt rzadkie wizyty będą odbijać się na jakości i skuteczności terapii. Takie sytuacje powinny być omawiane podczas spotkań terapeutycznych.

Intensywność terapii

Następnym ważnym czynnikiem jest intensywność pracy terapeutycznej. Intensywna praca nie zawsze jest łatwa, ale to właśnie intensywność jest czynnikiem, który odgrywa dużą rolę w skuteczności terapii. Przykładowo, w przypadku leczenia zaburzeń lękowych metodą radzenia sobie z lękiem jest stopniowe zbliżanie się do sytuacji, które go wywołują. Z pewnością nie jest to przyjemne, a jednak decyduje o skuteczności radzenia sobie z sytuacjami lękowymi w przyszłości.

Zalecania terapeuty

Terapeuci podczas spotkań przekazują różne zalecenia. Mają one na celu wywołanie zmiany. Pomijanie zaleceń może skutkować niezadowalającymi efektami terapii.

Doświadczenie terapeuty

Inną przyczyną niskiej skuteczności terapii może być niedoświadczenie terapeuty w stosowaniu metody, którą proponuje albo w leczeniu zaburzenia, z którym przychodzi klient.

Długość terapii

Skuteczność terapii będzie mniejsza, jeśli proces terapeutyczny zostanie zakończony zbyt wcześnie, zanim pojawią się oczekiwane rezultaty. Takie sytuacje się zdarzają i mogą być wynikiem rezygnacji klienta lub nieprawidłowej oceny terapeuty.

Podejście klienta

Klienci mają oczekiwania co do przebiegu i wyniku terapii. Czasem zakładają, że nic nie jest w stanie im pomóc i z takim oczekiwaniem podchodzą do terapii. Badania wskazują, że tego typu nastawienie może wpłynąć na negatywny wynik terapii.

Jest wiele czynników, które decydują o skuteczności terapii. Świadome podejście, zwiększenie wiedzy o samej terapii i poznanie tych czynników pomoże podjąć bardziej przemyślaną decyzję i uniknąć niepożądanych rezultatów leczenia. Jeśli w przeszłości podejmowaliśmy już terapię, to co wpłynęło na to, że nie była wystarczająco skuteczna? A jeśli dopiero zamierzamy ją podjąć, to co możemy zrobić, aby spełniła nasze oczekiwania?

Link: https://mojapsychologia.pl/artykuly/7,coaching_terapia/256,dlaczego_terapia_czasem_zawodzi.html

Bibliografia:

  • Antony, M., Swinson, R. (2007). Jak przezwyciężyć nieśmiałość i lęk przed otoczeniem? Trening. Gliwice: Wydawnictwo HELION.

Umów się kwalifikację wstępną

Na wizycie omówimy powody zgłoszenia i cele, które chcesz osiągnąć dzięki terapii. Następnie zaproponujemy Ci odpowiedniego psychoterapeutę.

Zobacz inne wpisy

Terapia par

Budowanie zdrowego i harmonijnego związku jest dla wielu par dużym wyzwaniem. Bywa jeszcze trudniej, gdy w przeszłości nie było prawidłowego wzorca w relacjach osób najbliższych.

Czytaj więcej ➔