Close

Ile jesteśmy w stanie powiedzieć, nie mówiąc ani słowa?

Nieustannie komunikujemy się z innymi. Stale wymieniamy myśli oraz poglądy, Przekazujemy i odbieramy informacje na różnych płaszczyznach i w różnych sferach naszego życia. Potrzebne jest nam do tego narzędzie w postaci komunikacji. Oczywiście jest to słowo, ale czy samo „słowo” wystarczy?

Komunikacja niewerbalna

Uzupełnieniem przekazu werbalnego jest komunikat niewerbalny. Ten rodzaj komunikacji w mniejszym stopniu podlega kontroli niż komunikacja werbalna. Do komunikatów niewerbalnych można zaliczyć wyraz twarzy, kontakt wzrokowy, gesty, zachowania przestrzenne, postawę ciała, ton i tempo mowy, a nawet budowę ciała, ubiór oraz stany fizjologiczne (łzawienie, rumieńce). Do czego służy komunikacja niewerbalna?

Przekazywanie informacji

Badania wykazują, że znaczenie wypowiedzi jest aż w 55% efektem komunikacji niewerbalnej. Mimika i gesty mają większe znaczenie w interpretacji wypowiedzi niż słowa.

Regulacja rozmowy

Używanie przerw oraz stosownej gestykulacji pozwala nam na przekazywanie głosu partnerowi w rozmowie oraz wpływanie na długość wypowiedzi.

Wyrażanie emocji

Komunikacja niewerbalna w mniejszym stopniu podlega kontroli, przez co nasze emocje są często nieświadomie wyrażane poprzez gesty i mimikę.

Metakomunikacja

Ta funkcja komunikacji niewerbalnej jest uzupełnieniem przekazu werbalnego. Dzięki obserwacji mimiki możemy uzyskać informacje o tym, czy rozmówca nas słucha, a także jakie ma intencje czy zamiary.

Kontrola sytuacji społecznych

Nasza komunikacja niewerbalna może wpływać na zachowanie osoby, z którą rozmawiamy. Przykładowo, gdy chcemy wpłynąć na rozmówcę, to utrzymujemy kontakt wzrokowy i skracamy dystans. Odwrotnie, gdy chcemy uniknąć negatywnych konsekwencji.

Kierowanie wrażeniem

Ta funkcja komunikacji niewerbalnej związana jest z wpływem na sposób, w jaki spostrzegają nas inni ludzie. To właśnie takie formy komunikacji jak mimika, kontakt wzrokowy, gestykulacja, dotyk, dystans, sposób wypowiadania się oraz wygląd fizyczny mają wpływ na wrażenie, które wywieramy na innych.

Komunikacja niewerbalna jest bardzo istotna, chociaż zdarza się, że zapomina się o jej znaczeniu. Być może dlatego, że najczęściej jest stosowana nieświadomie. Ma ona jednak ogromne znaczenie, w zasadzie nawet większe niż komunikacja werbalna. Spełnia liczne funkcje na co dzień i dopełnia komunikat przekazywany werbalnie. Jeśli mamy większą świadomość w zakresie wysyłanych przez siebie komunikatów niewerbalnych, to sprzyjają one komunikacji werbalnej. Jaki użytek możemy zrobić z tych informacji w sytuacjach codziennych?

Link: https://mojapsychologia.pl/artykuly/10,spoleczenstwo/252,ile_jestesmy_w_stanie_powiedziec_nie_mowiac_ani_slowa.html

Bibliografia:

  • Na ścieżce kariery edukacyjno-zawodowej. Cz. I Trening umiejętności interpersonalnych (2013). Pod red. Joanny Jagielskiej. Łódź: INSE.

Umów się kwalifikację wstępną

Na wizycie omówimy powody zgłoszenia i cele, które chcesz osiągnąć dzięki terapii. Następnie zaproponujemy Ci odpowiedniego psychoterapeutę.

Zobacz inne wpisy

Terapia par

Budowanie zdrowego i harmonijnego związku jest dla wielu par dużym wyzwaniem. Bywa jeszcze trudniej, gdy w przeszłości nie było prawidłowego wzorca w relacjach osób najbliższych.

Czytaj więcej ➔