Close

Zdrada w związku

Zdrada istnieje od zarania dziejów. Często jest uważana za zło moralne i choć wstyd się do niej przyznać i głośno o niej mówić, to jednak to zjawisko wciąż występuje. Zdradzają i kobiety, i mężczyźni, niezależnie od wieku. Zdrada może dotyczyć zarówno związków małżeńskich, jak i nieformalnych związków partnerskich. To, co charakteryzuje zdradę, to jej celowość i mimo, że nie istnieje prosta definicja zdrady, to jednak każdy z nas jest w stanie zdradę rozpoznać.

Zdrada to długi proces

 Nieraz wydaje się, iż zdrada przychodzi nagle i choć często zaskakuje osobę zdradzoną, to tak naprawdę jest ona długim procesem. Charakteryzuje ją celowość i jest świadomym naruszeniem zaufania partnera. Zdradę można ująć w postaci dwustopniowego procesu. Pierwszy etap to pragnienie zdrady. Odczuwanie tego pragnienia wcale nie oznacza, że ktoś faktycznie dopuści się zdrady. To dzieje się dopiero po drugim etapie procesu zdrady, który jest związany z motywacją do realizacji pragnienia zdrady. Zdarza się, że odczuwamy chęć zdrady, jednak nie decydujemy się na nią. Co zatem powoduje, że niektórzy poddają się tej pokusie?

Przyczyny zdrady

 Może się wydawać, że zdrada wynika zawsze z pobudek natury seksualnej, jednak dopuszczanie się zdrady ze względu na te przyczyny tylko w niewielkim stopniu jest motywacją do zdrady. Większe znaczenie mają przyczyny niezwiązane z seksem, a mianowicie: znudzeniepragnienie ucieczki przed niepokojem wewnętrznympragnienie odzyskania młodościzakochanie i dążenie do spełnienia, a także wrogość wobec aktualnego partnera. Często jest też tak, że powodem są uwarunkowania rodzinne i doświadczenia z rodziny, z której pochodzimy.

Rodzaje zdrady

 
Istnieją różne oblicza zdrady. Możemy wyróżnić zdradę fizyczną oraz psychiczną. Te dwa rodzaje zdrady mogą występować łącznie, ponieważ często jedna forma pociąga za sobą drugą, jednak mogą również występować oddzielnie. Zdrada fizyczna polega na niedochowaniu wierności partnerowi przez zbliżenie seksualne z inną osobą. Zdrada psychiczna jest bardziej złożona, ponieważ jest związana ze sferą emocjonalną. Polega na nawiązaniu relacji psychicznej z inną sobą. Może się przejawiać poprzez częste rozmowy na tematy intymne, dzielenie się prywatnymi informacjami, pomaganie sobie i towarzyszenie w różnych sytuacjach. Takie zachowania bywają odbierane jako brak lojalności partnerskiej. W dzisiejszych czasach obserwuje się także zjawisko zdrady emocjonalnej w formie bliskiej relacji przez Internet. Relacje nawiązywane w ten sposób są często przyczyną kryzysów w realnych związkach. Może w ogóle nigdy nie dojść do realnego spotkania, a mimo tego taka relacja jest odbierana jako zdrada, gdyż naraża na szwank związek i może powodować osłabienie relacji.

Życie po zdradzie

 Często zdarza się, że zdrada jest szokiem. Osoba, która dowiaduje się o zdradzie początkowo niedowierza i próbuje odsunąć od siebie takie informacje, jednak bardzo szybko po tej wstępnej reakcji zaczynać odczuwać silną złość i smutek. Dla związku to moment, w którym między partnerami pojawia się cynizm i niedowierzanie. Zdrada burzy dotychczasowy układ związku i powoduje znaczny spadek zaufania i utratę poczucia bezpieczeństwa. Narusza podstawy funkcjonowania związku. Bardzo trudno ponownie odzyskać utracone zaufanie. Przebaczenie zdrady nie należy do najłatwiejszych, jednak są osoby, którym się to udaje. Przebaczenie pozwala osobie, która dopuściła się zdrady rozpocząć związek na nowo, a tej, która została zdradzona pozwala na poczucie ulgi oraz uwolnienie się od napięcia i niechęci do partnera. Niewybaczona zdrada rujnuje obecny związek, a także nowe związki w przyszłości. Może skutkować tym, że nawet w nowym związku będzie się podejrzliwym wobec partnera. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia o zdradzie, lecz uwolnienie się od niej. Polega na uznaniu, że została ona popełniona i zwróceniu się ku kolejnym etapom życia oraz położeniu nacisku na pozytywne aspekty związku. Początkiem tego jest przyznanie się do swojego cierpienia i zranienia, a następnie danie upustu tym uczuciom.

Radzenie sobie ze zdradą

 
W niektórych przypadkach zdrada powoduje rozpad związku, a w innych jest sygnałem do rozpoczęcia działań celem naprawy związku. Wiele par potrafi wyjść z kryzysu po zdradzie. Wymaga to wybaczenia zdrady oraz pracy nad pogłębieniem więzi i odbudowaniem relacji. Często w takich momentach związki decydują się na skorzystanie z terapii par. Zdrada często jest wynikiem kryzysu, który pojawił się w związku dużo wcześniej i to nad nim podjęta będzie praca terapeutyczna. Co więcej, zdradzie można zapobiegać. Warto zrobić jak najwięcej, aby umocnić związek zanim dojdzie do zdrady, ponieważ przede wszystkim zmniejsza to prawdopodobieństwo wystąpienia zdrady, a także zwiększa szanse na odbudowanie związku po zdradzie. Związek można umacniać dzięki udziałowi w warsztatach dla par, które są doskonałym sposobem budowania dobrych relacji i uczenia się bycia ze sobą oraz rozwiązywania problemów, a także radzenia sobie z trudnościami. Pary, które biorą udział w warsztatach stają się bardziej dojrzałe i nabywają umiejętności niezbędne do funkcjonowania we dwoje.

Link: https://mojapsychologia.pl/artykuly/2,zwiazki_relacje/273,zdrada_w_zwiazku.html

Bibliografia:


  • Corey, M. A. (1992). Dlaczego mężczyźni zdradzają. Warszawa: Studio AWA.

Umów się kwalifikację wstępną

Na wizycie omówimy powody zgłoszenia i cele, które chcesz osiągnąć dzięki terapii. Następnie zaproponujemy Ci odpowiedniego psychoterapeutę.

Zobacz inne wpisy

Terapia par

Budowanie zdrowego i harmonijnego związku jest dla wielu par dużym wyzwaniem. Bywa jeszcze trudniej, gdy w przeszłości nie było prawidłowego wzorca w relacjach osób najbliższych.

Czytaj więcej ➔